0

Osatyökykyisten työllistymistä tukemassa

Tiina Salminen / Kuvaileva

Ideasta tuotteeksi-prosessissa korostuvat ennen kaikkea hyvät yhteistyökumppanit. Floreti-kukkatelineen pienkomponentit on pakattu Tampereen Titry Ry:ssä heti toiminnan alusta alkaen. Yrittäjä ja Floreti-innovaation keksijä Pauli Lagerstedt tutustui Titryyn etsiessään yhteistyökumppaneita toiminnan ollessa alkuvaiheessa. ”Oli mukava löytää paikallinen toimija, jolla oli yhteiskunnallista vastuuta ajatellen arvot kunnossa. Kotimaisuuden lisäksi Titryn toiminnassa viehätti erityisesti mahdollisuus tarjota samalla työtä osatyökykyisille tekijöille.”, perustelee yrittäjä taustoja yhteistyölle. ”Omassa tuttavapiirissäni on liikuntarajoitteisia ystäviä. On motivoiva ajatus olla mukana edistämässä heidänkin mahdollisuuksiaan työllistyä, samalla kun tilaamme osan tuotantoprosessista Titryltä.”, Pauli Lagerstedt kertoo.

Titryn asiakasvastaava Minna Keskinen kertoo Titryn juurien johtavan jo 1960-luvun alkupuolelle, kun Suomessa alkoivat määrätietoiset ponnistelut invalidien työllistämiseksi. Alun työpaja-tyyppinen toiminta on kehittynyt vuosien mittaan tarjoamaan laadukkaita palveluita eri alojen johtaville toimijoille – niin tosissaan, kuin työtä voi tehdä, mutta iloisella asenteella. Titryn työyhteisön lämmin tunnelma ei voi jäädä kävijältä huomaamatta.

Tiina Salminen / Kuvaileva

Tiina Salminen / Kuvaileva

Työntekijät tulevat Titrylle monenlaisista lähtökohdista: henkilö voi olla osatyökykyinen esimerkiksi ikänsä, terveydentilansa tai maahanmuuttotaustansa myötä. Titry tarjoaa tekijöilleen konkreettista, ohjattua työtä sekä mahdollisuuden päästä kiinni säännölliseen päivärytmiin. Lähettävän tai suosittelevan tahon ja lääkärinlausunnon myötä työntekijä voi päästä Titryyn esimerkiksi kolmen kuukauden pituiseen työkokeiluun ja saada näin jalkaa oven väliin tulevaa työllistymistä varten.

 

Konepajan, työvaateompelimon ja palvelupakkaamon asiakkaat saavat nauttia hyvän asiakaspalvelun lisäksi  muista Titryn ylpeydenaiheista, kuten erinomaisesta toimitusvarmuudesta ja huolellisesta työnjäljestä. ”Olen saanut olla tyytyväinen yhteistyöhön Titryn kanssa.” Pauli Lagerstedt kertoo. ”Kaikki on aina onnistunut, minkä lisäksi Titryllä on aina mukava käydä lämpimän vastaanoton vuoksi.” Vuoden kestänyt kumppanuus saa jatkoa, sillä Titrylle ennestään tuttu tuote Floreti pakataan jatkossa Titryllä kokonaisuudessaan.

Tiina Salminen / Kuvaileva